Duurzame houtbouwconcepten voor de woningmarkt

Houtbouw vervult een belangrijke rol in het verduurzamen van onze woningbouw. Het voorkomt het gebruik van steen en beton, die voor een hoge CO2-uitstoot zorgen. BAM Wood Concepts ontwikkelt en realiseert duurzame houtbouwconcepten voor de woningmarkt.

De woningbouwsector staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven

De overheid verlangt dat de sector betaalbare en duurzame oplossingen biedt voor het woningtekort. En dat nieuwbouwwoningen bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van bewoners. En dat de woningen zo veel mogelijk circulair zijn, dus dat er gewerkt wordt met herbruikbare materialen.

De markt heeft behoefte aan innovatieve oplossingen in ontwerp en bouw die inspelen op de grote vraag naar betaalbare woningen en bijdragen aan de duurzaamheidsopgave. En waarbij klantgericht wordt ingespeeld op veranderende wet- en regelgeving en consumentenvoorkeuren.

De woonconsument wenst nieuwe woonconcepten die flexibel en naar individuele gebruikerswensen kunnen worden ingevuld, met in het bijzonder meer aandacht voor fysiek, mentaal en sociaal welzijn.

BAM Wood Concepts combineert in haar productontwikkeling elementen van houtskeletbouw (HSB) en massieve houtbouw (CLT). De dragende wanden en vloeren bestaan uit houtskeletbouwelementen, net als de gordingenkap. In de trapkern is een aantal stabiliteitswanden van massief hout opgenomen. Doordat we droge verbindingen realiseren zijn alle elementen te demonteren en hergebruiken. Door de hoge mate van flexibiliteit van het concept kunnen de woningen, inclusief de buitengevel, naar eigen inzicht worden uitgevoerd.